Uczestniczę w procesie szkolenia do  uzyskania certyfikatu psychoterapeuty uzależnień.
W Centrum Terapii i Profilaktyki prowadzę poradnictwo indywidualne i  aktualnie współprowadzę grupę psychoedukacyjną i grupę terapeutyczną dla osób uzależnionych.
Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu SWPS w Katowicach,  przez ostatnie kilka lat pracowałem jako psycholog w Pracowni Psychologii Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu. Prowadzę własny gabinet diagnostyczny.
W pracy kieruję się uważnością i wrażliwością na problemy osób, które zgłaszają się po pomoc w podjęciu zmian w życiu.