Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego o specjalizacji praca z dziećmi niedostosowanymi społecznie. Pedagog szkolny. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji specjalisty psychoterapii uzależnień rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii.
Na co dzień zajmuję się pracą z osobami niedostosowanymi społecznie, mającymi problemy z uzależnieniem, współuzależnieniem. Prowadzę porady(w tym telefoniczne), konsultacje oraz psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych, eksperymentujących oraz ich bliskich.
Doświadczenie zdobywam również w Ośrodku dla osób uzależnionych Monar. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.