Na co dzień zajmuje się pacjentami ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Leczenie dostosowuje indywidualnie do pacjenta, zgodnie z najnowszymi standardami. Jestem osobą otwartą, cierpliwą, empatyczną i nastawioną na dobro pacjentów.

Ukończyłam Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w 2013 r. W latach 2013-2014 odbyłam staż podyplomowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. W roku 2014 r. rozpoczęłam specjalizację z neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Opolu.

Podczas trwania szkolenia specjalizacyjnego uczestniczyłam w licznych kursach i konferencjach doskonalących moją wiedzę. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.