Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji.
W 2007 roku ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. W 2019 roku ukończyłam Całościowy Kurs Psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii. Dodatkowo ukończyłam szkolenia w zakresie Terapii Dialogiem Motywującym, Treningu Autogennego oraz Psychodramy.
Pracuję pod superwizją. Posiadam doświadczenia w pracy z dorosłymi i młodzieżą. Prowadzę poradnictwo psychologiczne, konsultacje oraz psychoterapię. Pracuję z osobami w kryzysach życiowych różnego rodzaju, zmagających się z objawami lękowymi i depresyjnymi, doświadczające przewlekłego stresu oraz chcące podjąć terapię w zakresie pracy nad zaburzeniami osobowości lub psychoterapię o charakterze rozwojowym. Staram się aby w centrum współpracy stały potrzeby i cele osoby zgłaszającej się, możliwości rozwojowe oraz zasoby, które stanowią punkt wyjścia do pracy nad pożądaną zmianą.

Prowadzę terapię opartą o nurt psychodynamiczny z elementami integracji innych podejść, tak aby proces terapeutyczny był dostosowany do indywidualnych potrzeb i wskazań oraz oparty aktualne wytyczne, wiedzę oraz etykę zawodową. Podjecie psychoterapii jest poprzedzone konsultacjami służącemu poznaniu potrzeb i doświadczeń osoby zgłaszającej się, poznania trudności i zakresu podejmowanej współpracy oraz zaplanowaniu procesu terapeutycznego.
Zapraszam do współpracy.