Oferta

PORADY KOMERCYJNE – Strzelce Opolskie

 • Sesja terapeutyczna: 50 min – 120zł
 • Konsultacja pierwsza diagnostyczna: 60 min – 150 zł
 • Porada kolejna: 45 min120 zł
 • Sesja grupowa: 120 min60 zł
Wszystkie formy terapii poza grupową są dostępne również jako teleporady.

poniedziałek: 09:00 – 11:00 oraz 19:00 – 21:00 Krystyna Kowalska

wtorek: 12:00 – 14:00 Patrycja Madej 16:00 – 19:00 Krystyna Kowalska

środa: 09:00 – 11:00 oraz 19:00 – 21:00 Krystyna Kowalska

czwartek: 14:00 – 19:00 Katarzyna Szamocka-Magdoń

piątek: 16:00 – 19:00 Krystyna Kowalska

sobota: 09:00 – 13:00 Krystyna Kowalska

 • Konsultacja pierwsza/kolejne – 120 zł (20 minut)

Karolina Wąsek
poniedziałki: 15:00-20:00

Diagnostyka i leczenie schorzeń układu nerwowego (bóle, padaczka, zwyrodnienie kręgosłupa i rwa kulszowa, stwardnienie rozsiane, neuropatie, zapalenia ukł. nerwowego, inne dolegliwości neurologiczne)

 • Konsultacja – 120zł /20min
 • Badanie z USG – 150zł

Wiskosuplementacja- podanie dostawowo kwasu hialuronowego:
– dawka 2 ml(wymagane 2 iniekcje): 220 zł, wliczony koszt leku
– dawka 4 ml, „one shot”: 500 zł, wliczony koszt leku

Przemysław Sadowski
wtorek: 16:00-20:00

Diagnostyka i leczenie schorzeń układu ruchu

 • Konsultacja psychologiczna: 50 min – 100 zł
 • Konsultacja rodzinna: 75 – 90 min – 150 zł
Wszystkie formy terapii poza grupową są dostępne również jako teleporady.

Katarzyna Malara
czwartek: 15:00 – 19:00

W ramach konsultacji psychologicznej – konsultacja rodzicielska, psychoedukacja, wsparcie psychologiczne w kryzysie, poradnictwo psychologiczne dla rodziców dzieci i młodzieży z diagnozą ze spektrum autyzmu

Tomasz Kowalski
środa: 08:30-14:30
czwartek: 14:00-19:30
wizyty domowe ustalane indywidualnie

 • Wizyta pierwsza: 200 zł / kolejne 150 zł
 • Wizyta domowa: od 250 zł


Pomoc w lęku, kryzysie życiowym, depresji, bezsenności, zaburzeniach odżywiania, psychotycznych, w wyjściu z uzależnień, diagnoza psychiatryczna, opiniowanie dla celów rentowych, dla orzeczenia o niepełnosprawności, dla uzyskania pozwolenia na broń palną, dostęp do informacji niejawnych, pracy w ochronie, zdolności do oświadczeń woli (testament, małżeństwo)

Wszystkie formy terapii poza grupową są dostępne również jako teleporady.

Katarzyna Kunach-Greszczuk
środa: 16:00-19:00

 • Wizyta pierwsza: 200 zł / kolejne 150 zł

Adrianna Wantuła
piątek: 09:00-14:00

 • Wizyta pierwsza: 180 zł / kolejne 130 zł

 • Sesja terapii pedagogicznej: 55 min – 60 zł

Klaudia Kowalska
środa: 14:00 – 18:00

Zajęcia dla dzieci w spektrum autyzmu
W pracy z dziećmi rozwijającymi się w spektrum moim podstawowym celem jest dogłębne poznanie specyfiki funkcjonowania danego dziecka i zapewnienie mu optymalnych warunków do rozwoju, w atmosferze pełnej akceptacji dla jego indywidualności. W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka wspieram rozwój funkcji wykonawczych (świadomość, umiejętność planowania, celowego i skutecznego działania, koncentracja), usprawniam komunikację oraz rozwijam kompetencje społeczno-emocjonalne. Podejmuję współpracę z Rodziną i placówkami, do których uczęszcza dziecko. Pracuję w nurcie relacyjnym i cały czas zdobywam nowe doświadczenia. Aktualnie jestem
w trakcie studiów podyplomowych „Kompleksowy system wsparcia osób w spektrum autyzmu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zajęcia rewalidacyjne – zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. To zajęcia zarówno terapeutyczne, edukacyjne jak i wychowawcze, które mają na celu zwiększanie samodzielności dziecka.

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne – zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia). W czasie spotkań, po uprzednim zdiagnozowaniu problemów i określeniu zasobów dziecka, pracujemy nad rozwojem funkcji poznawczych: uwagi, koncentracji, pamięci oraz usprawnianiem analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej, myślenia przycznynowo-skutkowego oraz funkcji motorycznych.

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym
W trakcie wielu zabaw wspieram rozwój najmłodszych, u których zauważono niepokojące objawy, które w przyszłości mogą utrudniać im funkcjonowanie w szkole, czy to w kontekście edukacyjnym, czy społeczno-emocjonalnym.

Wszystkie formy terapii poza grupową są dostępne również jako teleporady.

PORADY KOMERCYJNE – Opole

 • Wizyta domowa: od 250 zł
 • Wizyta pierwsza: 200 zł / kolejne 150 zł
Wszystkie formy terapii poza grupową są dostępne również jako teleporady.

Tomasz Kowalski
poniedziałek: 14:00-19:30
wtorek: 08:30-14:30
środa: 08:30-14:30

Pomoc w lęku, kryzysie życiowym, depresji, bezsenności, zaburzeniach odżywiania, psychotycznych, w wyjściu z uzależnień, diagnoza psychiatryczna, opiniowanie dla celów rentowych, dla orzeczenia o niepełnosprawności, dla uzyskania pozwolenia na broń palną, dostęp do informacji niejawnych, pracy w ochronie, zdolności do oświadczeń woli (testament, małżeństwo)

PORADY W RAMACH NFZ – Strzelce Opolskie

Wszystkie formy terapii poza grupową są dostępne również jako teleporady.

poniedziałek: 16.00- 19.00 Krystyna Kowalska

wtorek, czwartek: 16.00- 19.00 Arkadiusz Suchan

piątek: 11:00 – 16:00 Krystyna Kowalska

Wymagane skierowanie od lek. rodzinnego lub psychiatry.

Wszystkie formy terapii poza grupową są dostępne również jako teleporady.

poniedziałek: Krystyna Kowalska 11:00 – 16:00

wtorek: Krystyna Kowalska 08:00 – 15:00
Arletta Nawara-Górna 15:30 – 19:00
Jakub Zarzycki 14:00 – 20:00

środa: Krystyna Kowalska 12:00 – 20:00
Arletta Nawara-Górna 15:30 – 19:00

czwartek: Krystyna Kowalska 08:00 – 16:00 Jakub Zarzycki 09:00 – 14:00

piątek: Krystyna Kowalska 08:00 – 11:00

Skierowanie nie jest wymagane.