Absolwent SWPS w Katowicach, zajmuję się głównie terapią osób dorosłych, pracuję z osobami uzależnionymi behawioralnie, na oddziale odwykowym szpitala psychiatrycznego w Toszku oraz w Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich. Współpracuje z GKRPA w Wielowsi.