Z wykształcenia i pasji jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiem specjalnym, ale przede wszystkim – terapeutą pedagogicznym.

Kwalifikacje do pracy uzyskałam kończąc studia magisterskie na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenia zawodowe zdobywałam podczas pracy w przedszkolach, przedszkolach integracyjnych, szkole specjalnej, szkole ogólnodostępnej
i fundacji na rzecz osób w spektrum autyzmu. We wszystkich tych miejscach dostrzegałam u dzieci ogromną potrzebę indywidualnego kontaktu z wspierającym dorosłym.

Pracuję w nurcie relacyjnym –dobra i autentyczna relacja z dzieckiem to dla mnie podstawa. Szeroko wykorzystuje elementy pedagogiki Marii Montessori. Kompetencje matematyczne rozwijam w oparciu o pracę z klockami NUMICON, a jedne z atrakcyjniejszych dla dzieci zajęć przeprowadzam przy użyciu Ozobotów. Korzystam z doświadczeń zdobytych podczas szkoleń: TUS, Sensoplastyka, szkolenia Fundacji Pomoc Autyzm, Makaton, Storytelling, Myślenie wizualne, Techniki dyrektywnej zabawy w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, terapia ręki.